Ekspinnare
Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)

Ekspinnare Lasiocampa quercus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv. Ekspinnare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 48-70 mm. Larven lever på diverse växter, förpuppning i en brun kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer