Vetejordfly
Euxoa tritici (Linnaeus, 1761)

Vetejordfly Euxoa tritici T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Euxoa tritici (Linnaeus, 1761). Vetejordfly förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 26-42 mm. Larven lever på diverse örter förpuppning i marken. Synonym Agrotis crypta Dadd, 1927

Mediafiler på webben
Läs mer