Myrspov
Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)

Myrspov i sommardräkt Ben

Texter: Tove von Euler, Peter Nilsson CC-BY


Klassificering

Beskrivning

Myrspoven häckar på lågfjäll i nordligaste Lappland. Arten har ökat något under de senaste 30 åren och beståndet uppskattas till omkring 200 häckande par (2012).

Biologi

Längd 37-39 cm.
I sommardräkt är hanen roströd på huvud, hals och undersida. Näbben är lång och svagt uppåtböjd, övergumpen är vit och stjärten är tätt tvärbandad. Honan har blekare färger och längre näbb. I vinterdräkt är myrspovens fjäderdräkt gråaktig med ljusa bräm på ovansidan och ljus undersida. Ungfåglarna har en något mer gråbrun färgton än de vuxna fåglarna.

Habitat

Myrspoven häckar på sanka fjällhedar i nordligaste Sverige.

Migrering

Flyttar i juli-oktober till ebbstränder i Västeuropa, nordvästra Afrika och tropiska Västafrikas kuster och återvänder i maj.

Födoval

Födan består mestadels av smådjur, framförallt insekter, kräftdjur och ringmaskar.

Beteende

Myrspoven passerar ofta snabbt genom landet under vårflyttningen, men vid köldinbrott i maj kan större flockar rasta på t.ex. Öland. Oftast ses arten under sensommar och tidig höst, då särskilt ungfåglar rastar på vadarstränder längs våra sydliga kuster. Man ser den ofta i vattnet utanför grunda stränder, där den vadar omkring och borrar med näbben efter föda.

Fortplantning

Boet består av en grund fördjupning i marken, ofta på en ås omgiven av fuktiga myrar. Honan lägger 3-4 ägg som ruvas av båda föräldrarna i 20-21 dagar. Ungarna vaktas av föräldrarna och är flygfärdiga efter ett par veckor. 

Utbredning

Arten häckar även i Nordnorge, på Kola-halvön, i nordligaste Sibirien och i västra Alaska.


Mediafiler på webben
Läs mer