Tvillingpurpurmal
Eriocrania sangii (Wood, 1891)

Tvillingpurpurmal Eriocrania sangii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eriocrania sangii (Wood, 1891). Tvillingpurpurmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-15 mm. Huvudet försett med hårlika fjäll, upprättstående och mörkt gråbruna. Antenner mörkbruna, längden är hos hanen cirka tre femtedelar av framvingen, hos honan något kortare. Framvingarna brunt- eller bronsaktigt purpurglänsande med hos hanen ett otydligt nätmönster. I bakkanten en ljus, guldglänsande fläck. Bakvingar brunaktiga. Arten är svår att skilja från Eriocrania semipurpurella utan genitalundersökning.

Biologi

Habitat

Ses vanligen i hagmarker med björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula spp.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus från mitten av april till början av juni.

Livscykel

Flyger från mitten av april till början av juni. Äggen läggs på bladspetsar av björk. Larven gör en fläckmina i bladen under maj-juni. Den är grå med en grönaktig ton samt brunt huvud. Två grupper av små ljusa fläckar på första och andra mellankroppssegmentet.

Utbredning

Förekommer i nästan hela landet förutom Gotland och några lappmarker. I övrigt Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer