Björkvesslemal
Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846)

Björkvesslemal Atemelia torquatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Atemelia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10168, dorsal and lateral view)Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846). Björkvesslemal.

Beskrivning

Vingbredd 9-10 mm. Huvud brunsvart. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar mörkbruna med tre vita fläckar som ibland kan saknas eller vara otydliga. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar.

Associationer

Näringsväxt: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juli. Larven lever i stora fläckminor, ofta flera larver tillsammans. Under minan spinns en gles väv, larven lämnar ofta minan och går in i ett nytt blad, förpuppning i en tät kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden har den tagits i södra Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer