Humlemalmätare
Eupithecia assimilata Doubleday, 1856

Humlemalmätare Eupithecia assimilata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia assimilata Doubleday, 1856. Humlemalmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-21 mm. Larven lever på humle, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer