Stort buskfly
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)

Stort buskfly Amphipyra pyramidea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758). Stort buskfly förekommer allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 47-52 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer