Syreaftonfly
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)

Syreaftonfly Acronicta rumicis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758). Syreaftonfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 34-40 mm. Larven lever på diverse örter och buskar, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer