Illyriskt ängsfly
Apamea illyria Freyer, 1846

Illyriskt ängsfly Apamea illyria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apamea illyria Freyer, 1846. Illyriskt ängsfly förekommer tämligen sällynt från Sk till Vb. Vingbredd 31-36 mm. Larven lever på rör, tåtel och hässlebrodd, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer