Glasbjörksdvärgmal
Ectoedemia minimella Zetterstedt, 183

Glasbjörksdvärgmal Ectoedemia minimella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ectoedemia minimella (Zetterstedt, 1839). Glasbjörksdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-6,5 mm. Huvudhår och krage svart, ögonlock vita. Antenner grå, cirka halva framvingelängden. Framvingarna svarta med silverfärgat tvärband. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar där det växer björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är grönvit och gör en fläckmina med exkrementera utspridda. Kokongen är brunsvart.

Utbredning

Förekommer allmänt i hela landet. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland. Mina av Glasbjörksdvärgmal Ectoedemia minimella i björkblad.

Mediafiler på webben
Läs mer