Plommonängsmott
Udea prunalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Plommonängsmott Udea prunalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Udea prunalis (Denis & Schiffermüller, 1775). Plommonängsmott förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 18-27 mm. Larven lever från september till maj på diverse örter och buskar, förpuppning i en kokong mellan blad eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer