Tvåfläckad mållsäckmal
Coleophora squalorella Zeller, 1849

Tvåfläckad mållsäckmal Coleophora squalorella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora squalorella Zeller, 1849. Tvåfläckad mållsäckmal förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en frösäck på målla, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer