Asplobmätare
Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)

Asplobmätare Trichopteryx carpinata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794), hona. Asplobmätare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 26-31 mm. Larven lever på asp, sälg och poppel, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer