Vedsvampmal
Nemapogon cloacellus (Haworth, 1828)

Vedsvampmal Nemapogon cloacella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nemapogon cloacellus (Haworth, 1828). Vedsvampmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-17 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna beige med ett antal stora, svartbruna fläckar. Bakvingar gråbruna. Arten är variabel vad gäller färg och teckning och är svår att skilja från Nemapogon wolffiellus, mörk svampmal.

Biologi

Habitat

Finns i de flesta miljöer.

Associationer

Värdväxter: Piptoporus betulinus, Laetiporus sulphureus, Daedalea qercina, Inonotus radiatus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-augusti. Larven är vit med rödbrunt huvud och lever på tickor och murken ved.

Utbredning

Påträffad allmänt i hela landet. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer