Rödgul alguldmal
Phyllonorycter froelichiellus (Zeller, 1839)

Rödgul alguldmal Phyllonorycter froelichiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter froelichiellus (Zeller, 1839). Rödgul alguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-10 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner ringade, vita i spetsen, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna. På framkanten finns oftast två vita hakar och på bakkanten två motstående. På mitten två silverglänsande, vita tvärband, inåt mörkkantade. På vingspetsen en utdragen, svart fläck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar där det växer klibbal.

Associationer

Näringsväxt: Alnus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en lång, undersidig mina mellan två mittnerver. Förpuppning i en vit kokong.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland. Mina av Rödgul alguldmal Phyllonorycter froelichiellus i klibbalblad.

Mediafiler på webben
Läs mer