Blågrått lundfly
Papestra biren (Goeze, 1781)

Blågrått lundfly Papestra biren T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Papestra.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Papestra biren (Goeze, 1781). Blågrått lundfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 35-40 mm. Larven lever på björk, sälg, pors, blåbär, lingon och odon, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Noctua glauca Kleeman, 1792

Mediafiler på webben
Läs mer