Vickerstyltmal
Parectopa ononidis (Zeller, 1839)

Vickerstyltmal Parectopa ononidis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Parectopa.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 8106) Parectopa ononidis (Zeller, 1839). Vickerstyltmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Huvud silvervitt. Antenner ringade i beige och svart, lika långa som framvingelängden. Framvingarna mörkt bronsbruna med silverglänsande fläckar. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i hag- och ängsmarker, åkerkanter och liknande.

Associationer

Näringsväxter: Trifolium, Ononis.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven är gul med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare, därefter äter den utanpå bladet, gömd under en väv. Förpuppning i en vit kokong som ofta spinnes fast på bladet.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer