Brun apeldvärgmal
Stigmella incognitella (Herrich-Schäffer, 1855)

Brun apeldvärgmal Stigmella incognitella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella incognitella (Herrich-Schäffer, 1855). Brun apeldvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-6 mm. Huvudhår ockragula, krage grågul samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna, i spetsen med svag purpurglans, bakvingar grå. Fjärilen kan inte på yttre karaktärer säkert skiljas från perpygmaeella.

Biologi

Habitat

Finns på betesmarker och i trädgårdar där det växer vilda äppelträd.

Associationer

Näringsväxt: Malus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är gulaktig och gör en kort gångmina som ibland utvecklas till en fläck med exkrementerna i mittlinje. Kokongen är gulaktig.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland samt Hälsingland. I övriga norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge. Mina av Brun apeldvärgmal Stigmella incognitella i apelblad.

Mediafiler på webben
Läs mer