Havstrut
Larus marinus Linnaeus, 1758

Havstrut Andrew C

Texter: Tove von Euler, Thord Fransson CC-BY


Beskrivning

Havstruten är vår största måsfågel. Arten förekommer främst vid kusterna och håller helst till på de yttre holmarna och skären. Man uppskattar att omkring 15 000 par häckar i Sverige (2012).

Biologi

Längd 64-78 cm.
Ovansidan är mycket mörkt grå, näbben gul och kraftig med en röd fläck på undernäbben och benen gråskära. Vingarna har en bred vit bård på bakkanten och vingspetsarna är mörka med stora vita fläckar. Ungfåglarna är gråbrunspräckliga.

Habitat

Häckar huvudsakligen längs kusten, normalt i enstaka par men ibland i kolonier. Arten häckar även i Vänern och fåtaligt vid andra sjöar i södra Sverige.

Migrering

En del flyttar i augusti-oktober till västeuropeiska vatten (Danmark och Nederländerna), medan andra övervintrar i södra Östersjön. Ett fåtal övervintrar även i isfria områden längre norrut. Återvänder i februari-april.

Födoval

Födan består mestadels av fisk, men ibland även av as och sjöfågelungar.

Beteende

Havstruten flyger med långsamma kraftfulla vingslag. Lätet är hesare och dovare än hos andra trutar.

Fortplantning

Hanen och honan bygger tillsammans det stora boet, som består av växtdelar. Honan lägger 2-3 ägg, som ruvas i 27-28 dagar. Äggen är beigeaktiga med grå, rödbruna och brunsvarta fläckar och ca 78 mm långa och 51 mm breda. Ungarna lämnar boet efter några dagar men matas av föräldrarna tills de är flygfärdiga efter ca 7 veckor.

Utbredning

Havstruten förekommer längs Norges kuster, inklusive Svalbard och Björnön, i västligaste Ryssland, på Island och de Brittiska öarna, i Frankrike, på Grönland och längs Nordamerikas ostkust.


Mediafiler på webben
Läs mer