Svingelgräsfjäril
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

Svingelgräsfjäril Lasiommata megera T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767). Svingelgräsfjäril förekommer tämligen allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 36-53 mm. Larven lever på gräs, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer