Bokgördelmätare
Cyclophora linearia (Hübner, 1799)

Bokgördelmätare Cyclophora linearia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cyclophora linearia (Hübner, 1799), hane. Bokgördelmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 22-29 mm. Larven lever på bok och ek, förpuppning i ett tunt spinn på en kvist eller gren.

Mediafiler på webben
Läs mer