Klöverblåvinge
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)

Klöverblåvinge Glaucopsyche alexis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Glaucopsyche.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761), hane, hona, undersida. Klöverblåvinge förekommer sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 27-36 mm. Larven lever på ärtväxter, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer