Björkgallvecklare
Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811)

Björkgallvecklare Epinotia tetraquetrana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811). Björkgallvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i september oktober i grenar på björk och al som då sväller upp efter en tid övergår den till en omvikt bladkant, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer