Trädgårdsgräsmott
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)

Trädgårdsgräsmott Chrysoteuchia culmella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Chrysoteuchia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10756)Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758). Trädgårdsgräsmott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 18-25 mm. Larven lever från september till maj i rötter av gräs, förpuppning i en kokong vid gräsrötterna. Synonym Tinea hortuella Hübner, 1796

Mediafiler på webben
Läs mer