Spetsstreckat tofsfly
Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Spetsstreckat tofsfly Herminia grisealis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775), hona. Spetsstreckat tofsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 23-27 mm. Larven lever på torra löv, förpuppning mellan blad på marken. Synonym Phalaena nemoralis Fabricius, 1775

Mediafiler på webben
Läs mer