Bredvingad nässelmal
Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)

Bredvingad nässelmal Anthophila fabriciana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Anthophila.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10662)Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767). Bredvingad nässelmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever i maj juni i sammanspunna blad av nässlor, förpuppning i en kokong på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer