Oxelknoppmal
Argyresthia submontana Frey, 1870

Oxelknoppmal Argyresthia submontana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Argyresthia submontana Frey, 1870. Oxelknoppmal. Eftersom det inte går att skilja denna art från sorbiella bör den betraktas som en synonym och inte någon egen art.

Mediafiler på webben
Läs mer