Ljungmalmätare
Eupithecia nanata (Hübner, 1813)

Ljungmalmätare Eupithecia nanata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia nanata (Hübner, 1813). Ljungmalmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 17-20 mm. Larven lever på ljung, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer