Brunfläckigt jordfly
Xestia rhomboidea (Esper, 1790)

Brunfläckigt jordfly Xestia rhomboidea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xestia rhomboidea (Esper, 1790). Brunfläckigt jordfly förekommer sällsynt från Sk till Dr. Vingbredd 38-43 mm. Larven lever på diverse örter, träd och buskar, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Noctua stigmatica Hübner, 1813

Mediafiler på webben
Läs mer