Vit ekguldmal
Phyllonorycter heegeriellus (Zeller, 1846)

Vit ekguldmal Phyllonorycter heegeriella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter heegeriellus (Zeller, 1846). Vit ekguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-7 mm. Huvudhår vita. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita vid basen och gula i den yttre ljusa delen. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins två hakar. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar grå. Fjärilen är lik Phyllonorycter harrisellus men skiljer sig genom framkantshakarna som är tre hos sistnämnda. Från P. tenerellus skiljer den sig genom sitt brunaktiga längsstreck från vingbasen som saknas hos sistnämnda.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och lövskogar där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en liten, undersidig mina på ek, oftast i bladets kant som då täcks av bladranden, förpuppning i en vit kokong i minan.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer