Förväxlat nejlikfly
Hadena capsincola (Denis & Schiffermüller, 1775)

Förväxlat nejlikfly Hadena capsincola T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Hadena capsincola (Denis & Schiffermüller, 1775). Förväxlat nejlikfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 26-34 mm. Larven lever på glim, gökblomster och nejlika, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer