Häggskottsmal
Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)

Häggskottsmal Argyresthia semifusca T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia semifusca (Haworth, 1828). Häggskottsmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-13 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna bruna med ett mörkbrunt tvärband som ej når framkanten. Från basen av bakkanten ett vitt längsband som sträcker sig utanför tvärbandet. På framkantsspetsen vita snedstreck. Bakvingar gråbruna. Arten liknar Argyresthia pulchella men har ljusare bruna vingar.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer och åkerkanter där det växer rönn.

Associationer

Näringsväxter: Sorbus, Crataegus.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever på rönn och hagtorn, minerar i skotten som då sväller upp, förpuppning i en kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer