Luddkrisslemal
Digitivalva valeriella (Snellen, 1878)

Luddkrisslemal Digitivalva valeriella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Digitivalva valeriella (Snellen, 1878). Luddkrisslemal.

Beskrivning

Vingbredd 8-11 mm. Huvud och mellankropp gråbeige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna ljust beige med en brunaktig nätteckning och ett mörkt tvärband på mitten. Innanför mitten en mörkbrun, avlång bakkantsfläck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på fuktig ängsmark där det växer luddkrissla.

Associationer

Näringsväxt: Inula britannica.

Beteende

Fjärilen flyger på kvällen samt på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven minerar i bladen, förpuppning inne i minan eller på bladet.

Utbredning

Förekommer sällsynt på en lokal i Skåne. I övriga Norden har den tagits i Danmark, men saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer