Tallskottmal
Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)

Tallskottmal Exoteleia dodecella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Exoteleia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep. 9175)Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758). Tallskottmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 9-15 mm. Larven lever som ung på hösten minerande i tallbarr och efter övervintring på våren i knoppar och skott av tall.

Mediafiler på webben
Läs mer