Trepunkterad skräpmal
Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)

Trepunkterad skräpmal Hofmannophila pseudospretella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Hofmannophila.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 5650)Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849). Trepunkterad skräpmal förekommer allmänt från Sk till Me. Vingbredd 16-26 mm. Larven lever i vävrör på diverse "skräp".

Mediafiler på webben
Läs mer