Svart ljusmott
Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763)

Svart ljusmott Pyrausta nigrata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763). Svart ljusmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 13-18 mm. Larven lever i juni och september oktober mellan sammanspunna blad av timjan, kungsmynta och mynta, förpuppning i en kokong på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer