Större båtspinnare
Bena bicolorana (Fuessly, 1775)

Stort båtspinnarfly Bena bicolorana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Bena.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bena bicolorana (Fuessly, 1775). Stort båtspinnarfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 43-47 mm. Larven lever på ek, förpuppning i en kokong oftast under ett blad. Synonym Bena prasinana sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer