Aspdvärgmal
Stigmella assimilella (Zeller, 1848)

Aspdvärgmal Stigmella assimilella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella assimilella (Zeller, 1848). Rostgumpdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5,5-6 mm. Huvudhår ockragula, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, halva framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna med vit teckning. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på marker där det växer asp.

Associationer

Näringsväxt: Populus tremula.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är gul och gör en gångmina med exkrementerna i en mittlinje. Kokongen är brun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Gästrikland samt Ångermanland och Norrboten. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland. Mina av Aspdvärgmal Stigmella assimilella.

Mediafiler på webben
Läs mer