Vitpunkterad plattmal
Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Vitpunkterad plattmal Depressaria albipunctella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermüller, 1775). Vitpunkterad plattmal förekommer sällsynt i Sm, Bo, Vr och på Öl. Vingbredd 19-22 mm. Larven lever i sammanspunna blad av morot, odört, körvel, hundloka och bockrot.

Mediafiler på webben
Läs mer