Sandängsfly
Apamea anceps (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sandängsfly Apamea anceps T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Apamea anceps (Denis & Schiffermüller, 1775). Sandängsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 38-43 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning på marken. Synonym Apamea sordida sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer