Rödgul gräsbågpalpmal
Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)

Rödgul gräsbågpalpmal Helcystogramma rufescens T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828). Rödgul gräsbågpalpmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 14-17 mm. Larven lever i spiralvridet blad på gräs.

Mediafiler på webben
Läs mer