Gulvingad fältmätare
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)

Gulvingad fältmätare Camptogramma bilineata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Camptogramma.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758). Gulvingad fältmätare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 23-27 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer