Odonsäckmal
Coleophora uliginosella Glitz, 1872

Odonsäckmal Coleophora uliginosella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora uliginosella Glitz, 1872. Odonsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i en ovanligt formad bladsäck på odon.

Mediafiler på webben
Läs mer