Guldfly
Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)

Guldfly Pyrrhia umbra T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pyrrhia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766). Guldfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 34-38 mm. Larven lever på bl. a. puktörne, gulsporre, vicker och kalvnos, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer