Allmän korgblomvecklare
Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)

Allmän korgblomvecklare Aethes smeathmanniana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781). Allmän korgblomvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-17 mm. Larven lever från september till april samt juni juli i blomkorgarna på bl. a. rölleka, färgkulla och andra korgblommiga växter, förpuppning i en kokong under näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer