Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758)

Nicrophorus vespillo T2 Stanislav Snäll

Texter: Stanislav Snäll CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Nicrophorus vespillo kan förväxlas med flera närstående Nicrophorus-arter som har röda band på täckvingarna (Nicrophorus fossor, Nicrophorus investigator, Nicrophorus sepultor, Nicrophorus vestigator och Nicrophorus vespilloides). Den skiljer sig från de andra Nicrophorus-arterna i första hand genom att baktibierna är kraftigt böjda, vidare genom att halssköldens framkant och bakkroppens fria (synliga) segment har långa gula hår.

Beskrivning

13 till 23 mm. Kroppen är svart, täckvingar med orange-röda tvärband, kroppshår gyllene-gult. Huvudet är bredare än lång, fint punkterat. Tinningar och yta runt ögonen samt främre delar av huvudet med gula långa borst. Antenner är svarta, antennklubbans yttre tre leder röda. Första antennleden med gula långa borst på ovansidan.

Halsskölden är svart, fint punkterad, ganska glänsande med gult långt och tjockt hår i framkanten. Halssköldens sidor med korta och glesa gula hår, bakkanten så gott som kal utan tydliga gula borst. Halsskölden knappt 1,2 gånger bredare än lång, framåt utvidgad. Täckvingarna är ca 1,2 gånger längre än breda, utvidgade bakåt. I färgen svarta med orange-röda tvärband (på gamla eller döda exemplar kan den orange-röda färgen vara mycket mörkare, nästan brun), sidor och bakre hörn med långa gula hår. Färgteckningen kan variera något men vanligast med två orange-röda oregelbundna tvärband avbrutna vid sömmen. Skutell svart med fina täta punkter och mycket fina gula borst i mitten. Fria (synliga) bakkroppssegment (ryggleder) är fint punkterat och med långa, gula borst i bakkanten och på sidorna. Även undersidan av kroppen är klädd med gult hår, speciellt mellanbröst med mycket tjockt hår. Benen är svarta, baktibierna är kraftigt böjda, främre tarser med långa, tjocka, gula hår. Hanarnas framtarser är bredare än hos honor.

Biologi

Föredrar öppna områden före skogsmarker. Söker sig till både mindre och större kadaver. Kan också hittas i komposter eller andra ruttnande ämnen där de jagar flug- och insektslarver.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Norrbotten. I de norra delarna av landet främst i kustnära landskap. Finns även på Gotland.

Mediafiler på webben
Läs mer