Tidig grönglanssäckmal
Coleophora frischella (Linnaeus, 1758)

Tidig grönglanssäckmal Coleophora frischella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora frischella (Linnaeus, 1758). Tidig grönglanssäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever i en rörsäck på rödklöver. Synonym Coleophora alcyonipennella sensu auct. nec Kollar, 1832.

Mediafiler på webben
Läs mer