Blågrått kapuschongfly
Cucullia lactucae (Denis & Schiffermüller, 1775)

Blågrått kapuschongfly Cucullia lactucae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cucullia lactucae (Denis & Schiffermüller, 1775). Blågrått kapuschongfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 44-48 mm. Larven lever på skogssallat och fibblor, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer