Skuggmätare
Dyscia fagaria (Thunberg, 1784)

Skuggmätare Dyscia fagaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Dyscia.)
Dyscia fagaria (Thunberg, 1784), hane. Skuggmätare förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 27-35 mm. Larven lever på bl. a. ljung, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer