Starrdystermal
Monochroa arundinetella (Stainton, 1858)

Starrdystermal Monochroa arundinetella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Monochroa arundinetella (Stainton, 1858). Starrdystermal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 10-12 mm. Larven gör gångminor i blad av brunstarr, förpuppning i minan.

Mediafiler på webben
Läs mer